Nieuws

ZATERDAG 24 DECEMBER

De Opwaarmer foar Kryst!

Wat is de bedoeling?

Zo aan het einde van het jaar is het mooi om bij elkaar te zijn. Maar ook om mensen eens even extra te bedanken. Dat kan met een uitnodiging voor 'De Opwaarmer foar Kryst' op zaterdag 24 december van 16.30 tot 20.00 uur in MFC It Joo.

Hoe werkt het?

Je nodigt, alleen als team of als gezin, een dorpsgenoot uit. Bijvoorbeeld:

  • Die trainer van je club die altijd voor jullie team klaar staat
  • Je oppas bij wie je altijd net iets later dan afgesproken thuis bent
  • Je aardige buurman die al zo lang mantelzorger is
  • Die voetballer die zorgt voor de sfeer in de club
  • Die biljartvriend die dit jaar misschien een eenzame kerst heeft
  • Die aardige vrijwilliger van je club die altijd het materiaal op tijd klaar heeft
  • Je vriendin met wie je al veel te lang niet hebt bijgekletst
  • Dat leuke buurmeisje dat net geslaagd is voor haar rijbewijs of...

Kortom: iemand die wel even een Opwaarmer verdient.

Meld je voor 13 december het totaal aantal personen (dus inclusief jezelf) met alle namen aan.

Aanmeldformulier De Opwaarmer foar Kryst!

De kosten bedragen € 10,- per persoon, kinderen tot en met 12 jaar voor € 5,- Maak het bedrag over voor 22 december naar:

IBAN-nummer NL17 RABO 0326 1270 38 t.n.v. MFC It Joo.

O.v.v. je eigen naam en het aantal personen / kinderen.


VRIJDAG 17 EN ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2021

Opening MFC It Joo in Oudega SWF groots gevierd

OUDEGA- Opnieuw was het feest in Oudega SWF. Stond het dorp afgelopen weekend nog in het teken van de indrukwekkende Aldegeaster Skilderijen, dit weekend werd het compleet gerenoveerde MFC It Joo geopend. Zoals ze dit in Oudega gewoon zijn werd de heropening groots gevierd met het gehele dorp.

Aan de renovatie van MFC It Joo is dan ook jarenlang gewerkt. Met name het financieel rond krijgen van de ambitieuze wensenlijst en dito begroting van meer dan 1 miljoen euro was geen sinecure en heeft meerdere bestuurders van MFC It Joo veel energie gekost, zo gaf voorzitter Siebe Walinga vrijdag aan in zijn speech. Nadat eerst de gebruikers van It Joo waren gevraagd naar hun wensen tekende architectenbureau Wijbenga uit Sneek een eerste opzet. Bureau Linthorst zorgde voor de calculatie en daarna kon de commissie fondswerving aan de slag. Ondermeer door flinke toezeggingen van de gemeente en het Iepen Mienskip Funs maar zeker ook door belangrijke bijdragen van bedrijven en overige sponsoren kon uiteindelijk de verbouw starten.